Seuran synty

Kyläsaaren Kajstuksen syntyminen

Urheiluseura Kyläsaaren Kajastus perustettiin elokuun 10. päivä vuonna 1954 ja perustavan kokouksen pitopaikkana oli Kyläsaaren seurojentalo. Yhdistysrekisteriin uusi seura merkittiin 17. 08.1954.
Tuolloin, vuonna 1954, elettiin kovin erilaisempia aikoja, kuin nyt. Tuon  vuoden maaliskuun 1.päivänä päättyi jo ennen sotia alkanut ns. "korttikausi", kun kahvi viimeisenä elintarvikkeena vapautui säännöstelystä ja sotakorvauksetkin olivat vielä tuoreessa muistissa. Lähemmät seurat toimivat Porin maalaiskunnan Pihlavassa ja Porin kaupungissa.
Oli syntynyt ajatus perustaa myös omaan kylään urheiluseura. Pidettiin asiasta yleinen kokous ja päätös oli edellä kuvatun mukainen. Seuratoiminnan alku oli vahva. Järjestettiin talkoita, tanssiaisia, kilpailuita ja tie-
tenkin myös liikunta- ja urheiluharjoituksia.  Seura onnistui tavoitteessaan saada kyläläiset liikunnan piiriin ja yhteishengen luomiseen. Tämä ajatus on edelleen yhtä tärkeä Kyläsaaren Kajastuksen tämän päivän toi-
minnassa.